Wsparcie

Jeśli chcesz nas wspomóc w realizacji naszych projektów, prosimy o kontakt mailowy:
artplanes.org@gmail.com

Kto już nam pomaga?

Polish Embassy logo

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za całą pomoc, jaką otrzymaliśmy od polskiej ambasady w Iranie. Dziękujem! Pomogliście nam w realizacji 2 spośród naszych wystaw.


If you are interested in helping us with our art projects, please contact us by e‑mail:
artplanes.org@gmail.com

Who is already helping us?

Polish Embassy logo

Embassy of the Republic of Poland in Tehran

We are very grateful for all the help we got so far from the Polish Embassy in Iran. Thank you! You helped us making 2 of our exhibitions possible.